gx.gif (2967 bytes)
 

 

唐代散文选读

吊古战场文
孔子庙碑
谏太宗十思疏
陋室铭
黔之驴
师说
送董生邵南序
自撰墓志铭
五斗先生传
无心子传并序
为徐敬业讨武曌檄
小石潭记

 

 

 

 

 


五斗先生传


          
            
                   
王 绩

  有五斗先生者,以酒德游于人间。有以酒请者,无贵贱皆往,往必醉,

醉则不择地斯寝矣。醒则复起饮也。常一饮五斗,因以为号焉。先生绝

思虑,寡言语,不知天下之有仁义厚薄也。忽焉而去,倏然而来。其动

也天,其静也地,故万物不能萦心焉。尝言曰:“天下大抵可见矣。生

何足养,而嵇康著论;途何为穷,而阮籍痛哭。故昏昏默然,圣人之所

居也。”遂行其志,不知所如。

     
 
                                                          〖关闭窗口〗网站简介 | 网站导航 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘专才 | 帮助信息

版权所有 北京国学时代文化传播有限公司 Copyright© 2000
web@guoxue.com