gx.gif (2967 bytes)
 

 

唐代散文选读

吊古战场文
孔子庙碑
谏太宗十思疏
陋室铭
黔之驴
师说
送董生邵南序
自撰墓志铭
五斗先生传
无心子传并序
为徐敬业讨武曌檄
小石潭记

 

 

 

 

 
孔子庙碑

             皮日休

天地吾知其至广也,以其无所不覆载;日月吾知其至明也,以其无所

不照临;江海吾知其至大也,以其无所不容纳。料广以寸管,测影以尺规,

航大以一苇,广不能逃其数,明不能私其质,大不能亡其险。伟哉夫子!

后天地而生,知天地之始;先天地而没,知天地之终。非日非月,光之所

被者远;不江不海,浸之所汲者博。三代礼乐,吾知其损益;百王宪章,

吾知其消息。君臣以位,父子以亲,家国以肥,鬼神以享。道未可诠其有

物,释未可证其无生,一以贯之,我先师夫子圣人也。帝之圣者曰尧,王

之圣者曰禹,师之圣者曰夫子。尧之德有时而息,禹之德有时而穷,夫子

之道久而弥光,远而弥芳;用之者昌,舍之则亡。昔否于周,今泰于唐,

不然何被衮而垂裳,冕旒而王者哉!

---

 

 
 
                                                          〖关闭窗口〗网站简介 | 网站导航 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘专才 | 帮助信息

版权所有 北京国学时代文化传播有限公司 Copyright© 2000
web@guoxue.com