gx.gif (2967 bytes)
 

 

唐代散文选读

吊古战场文
孔子庙碑
谏太宗十思疏
陋室铭
黔之驴
师说
送董生邵南序
自撰墓志铭
五斗先生传
无心子传并序
为徐敬业讨武曌檄
小石潭记

 

 

 


                     师  说


                                   ·
                                        韩愈·

  古之学者必有师。师者,所以传道受业解惑也。人非生而知之者,

孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。生乎吾前,其闻道也

固先乎吾,吾从而师之;生乎吾後,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之先後生於吾乎!是故无贵无贱无长无少,道

之所存,师之所存也。


   嗟乎!师道之不传也久矣,欲人之无惑也难矣。古之圣人,其出人

也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学於师。

是故圣益圣,愚益愚。圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出於此

乎?爱其子,择师而教之,於其身也,则耻师焉,惑焉。彼童子之师,授

之书而习其句读者,非吾所谓传其道、解其惑者也。句读之不知,惑之不

解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。巫医、乐师、百工之

人不耻相师,士大夫之族曰“师”曰“弟子”之云者,则群聚而笑之。问

之,则曰:彼与彼年相若也,道相似也,位卑则足羞,官盛则近谀。呜呼!

师道之不复,可知矣。巫医、乐师、百工之人。吾子不齿,今其智乃反不

能及,其可怪也欤!

  圣人无常师。孔子师郯子、苌子、师襄、老聃。郯子之徒,其贤不及

孔子。孔子曰:“三人行,必有我师。”是故弟子不必不如师,师不

必贤於弟子。闻道有先後,术业有专攻,如是而已。

  李氏子蟠,年十七,好古文、六艺,经传皆通习之,不拘於时,学於余。

余嘉其能行古道,作师说以贻之。

 
 
                                                          〖关闭窗口〗网站简介 | 网站导航 | 广告服务 | 联系方式 | 招聘专才 | 帮助信息

版权所有 北京国学时代文化传播有限公司 Copyright© 2000
web@guoxue.com