www.guoxue.com
 
出行参考
气预报

                  
 参考图版 目录 

( 据传出自青州地区,由台湾震旦集团AURORA GROUP提供)

参考图版一
1.背屏式佛三尊像,高54厘米(东魏)
2.菩萨像局部(东魏)
3.立式菩萨像,高63厘米(隋)
参考图版二
1.贴金彩绘立佛,高61厘米(北齐)
2.彩绘立佛,高52厘米(北齐)
3.彩绘立佛,高35厘米(北齐)
.参考图版三
1.佛头像(北魏末)
2.彩绘立佛,高73厘米(北齐)
3.佛头像,高21厘米(北齐)
媒介与国学

 

 
版权所有 北京国学时代文化传播有限公司 Copyright? 2000
国学网站,版权专有;引用转载,注明出处;肆意盗用,即为侵权。