www.guoxue.com
古籍善本--善本图录-


国家图书馆善本部主办


简 介

善 本 目 录
张志清 主持

唐代历书印刷

 

善 本 图 录
 
丛 书 目 录
 
学 术 著 作
 
藏 书 家
 
 

 
 

 


      唐中和二年(882年)
      成都府樊赏家刻印的
      历书

 

     
     《旧唐书》中关于唐文宗
     (827 -840年)下令禁止
      民间刻印历书的记载 

 

 

国学网站,版权专有;引用转载,注明出处;肆意盗用,即为侵权。
web@guoxue.com web@guoxue.com 010-62917824