www.guoxue.com
古籍善本--历代藏书家


国家图书馆善本部主办


简 介

善 本 目 录
张志清 主持

明清著名藏书家——汪

善 本 图 录
 
丛 书 目 录
 
学 术 著 作
 
历 代 藏 书 家
 
 

 

    清乾隆间诏修《四库全书》,徵采天下遗书,时全国藏书家中献书最多的四家中,浙江独占其三,而其中的鲍廷博和汪啓淑,又都是安徽歙县籍而侨居於杭州的藏书家,这不能不说是一种巧合了。为此他们除了得到御赐《古今图书集成》一部外,在所发还的书中,还有乾隆的亲笔题诗,这在当时实在是件很荣幸的事情。
    汪啓淑(1728--1799)字慎仪,号秀峰,又号訒庵,原籍安徽歙县,侨居杭州,官工部都水司郎中,家有厅事名鸿堂,时人称飞鸿堂汪氏。汪氏嗜古有奇癖,藏有古印数万钮,其《飞鸿堂印谱》为冶金石者所共知,又有藏书百橱,凡数千种,藏书楼名开万堂。汪启淑曾在其《水曹清暇录》中自夸说:"江浙藏书家,向推项子京白雪堂、常熟之绛云楼……近时则赵谷林小山堂、马秋玉玲珑山馆、吴尺凫瓶花斋及予家开万楼。"
    汪啓淑好书,又好诗,曾与杭世骏、厉鹗等结为"南屏诗社"。汪啓淑访书归来,厉鹗曾有"雪压扁舟浪有棱,载来书重恐难胜"句相赠,可知汪啓淑一次购书之多。但汪啓淑藏书颇为自秘,甚至连同乡鲍廷博前来借阅都遭到拒绝。鲍廷博跋《庶斋老学丛谈》说:"吾友郁君潜亭所贻也,间有误书,思之不适,闻某公有善本,欣然偕潜亭往借,秘不肯宣,是为乾隆甲午。迨嘉庆甲子,始据钱功父本一扫乌焉之讹。"往读某公所著《清暇录》,历数近来藏书家,而自述其储蓄之富。曾几何时,已散为云烟矣。"颇有些幸灾乐祸的意思,以至叶昌炽《藏书纪事诗》为汪氏抱不平:"訒庵敝帚自珍,诚为可鄙。然渌饮於身后作快心之论,亦非长者之言也。"其实也难怪鲍廷博,因为鲍氏藏书从不自秘,只要有人假借,总是尽量满足别人的需求,而他不过想借汪氏之书一校已藏,不意竟被拒绝,岂能不耿耿於怀乃至於怨恨。
    汪啓淑殁后不久,其间万楼藏书藏书便散於坊肆间,至嘉庆十三年,尽为杭州城隍山集古斋书铺购去,黄丕烈《士礼居藏书题跋续录》:"己巳春,余为武林之游,上城隍山索观古书於集古斋、盖其主杭城书中为巨擘,而去岁新收开万卷楼书也。"后来瞿氏铁琴铜剑和陆氏百宋楼亦曾收有开万楼旧藏。《杭州府志·艺文》著录有"《开万卷楼藏书目》,钱塘汪庚撰。"今未见流传。

藏书印:
    1、开万楼
    2、飞鸿堂藏
    

    

 

1.


2.

 

 

国学网站,版权专有;引用转载,注明出处;肆意盗用,即为侵权。
web@guoxue.com web@guoxue.com 010-62917824