www.guoxue.com
古籍善本--历代藏书家


国家图书馆善本部主办


简 介

善 本 目 录
张志清 主持

明清著名藏书家——钱谷

善 本 图 录
 
丛 书 目 录
 
学 术 著 作
 
历 代 藏 书 家
 
 

 

    在中国藏书史上,最难能可贵的是寒士藏书。寒士藏书虽然珍本秘籍无多,然他们对书的痴迷偏嗜,为书林留下了另外一种令人掩卷赞叹的佳话。明代的钱谷可谓其中的典型人物。
    钱谷(1508-1578?)字叔宝,明吴县人,游文徵明门下,以书画名於世。但对钱谷来讲,书画只是他的的业余之事。朱彝尊《列朝诗传》:"钱谷字叔宝,少孤贫,游文侍诏门下,日取架上书读之。以其余力点染水墨,得沈氏之法。晚葺故庐,读书其中。闻有异书,虽病必强起,匍匐请观。手自抄写,几於充栋,穷日夜校勘,至老不衰。"钱谷手抄之书,一丝不苟,为后来藏家所重。陆心源皕宋楼曾藏有钱氏抄本《会稽掇英集》,后有文震孟跋说:"《会稽掇英集》皆集唐宋名贤时文,宇内流传绝少,是其早岁所抄,无一惰笔,乃从宋刻本而录者,为世珍重可知矣。"钱谷家贫,故文徵明为题室名"悬罄"就是空无所有的意思。文震孟《姑苏名贤小记》:"叔宝先生不为家,家逾贫。先太史过而题其室曰'悬罄'。先生笑曰:'吾志哉!'而其嗜读日益甚。收录古文金石书几数千卷。"
    钱谷之子钱允治(1541--?),字功甫,好书一如其父。钱曾《读书敏求记》说:"功甫老屋三间,藏书充栋。白曰检书,必秉烛,缘梯上下。所藏多人间罕见之本。"《列朝诗传》则称:"年八十余,隆冬病疡,映日钞书,薄暮不止。功甫殁,无子,其遗书皆散去。自是吴中文献无可访问,先辈读书种子绝矣。"

藏书印:
    1、

    2、钱氏叔宝

 

1.

 


2.

 

国学网站,版权专有;引用转载,注明出处;肆意盗用,即为侵权。
web@guoxue.com web@guoxue.com 010-62917824