www.guoxue.com
古籍善本--历代藏书家


国家图书馆善本部主办


简 介

善 本 目 录
张志清 主持

明清著名藏书家——马氏

善 本 图 录
 
丛 书 目 录
 
学 术 著 作
 
历 代 藏 书 家
 
 

 

    清代的扬州为东南地区经济文化之重镇,同时也是两淮盐政中心所在。扬州在盐业经济发达、富商大贾云集的同时又雕板之业兴盛、藏书名家辈出。乾隆三十七年(1772)下诏徵求海内藏书助修《四库全书》;三十九年五月十四日乾隆"上谕"说:"今阅进到各家书目,其最多者为浙江之鲍士恭、范懋柱、汪启淑、两淮之马裕四家。为数五六七百种,皆其累世<去下加异的下部分>藏,子孙克守其业,甚可嘉尚。"此"两淮之马裕",即是扬州小玲珑山馆马氏兄弟马日璐之子。当时,小玲珑山馆马氏以献书七七六部列为全国进书之冠。为此得朝廷赏赐《古今图书集成》一部。
    马氏兄弟为安徽祁门人,以业监居扬州。兄曰琯(1688--1755)字秋玉,号嶰谷;弟日璐(1701--1760)字佩兮,号半槎,一作半查。兄弟并称清才,时称"扬州二马"。家有小玲珑山馆,园亭明瑟,而岿然高出者,丛书楼也,迸叠十万卷。"姚世钰《丛书楼铭》:"二君奉母闲居,兄弟自相师友,定省馀暇,间出而兴四方博雅君子稽经诹律,专文字之契好,意垦言下,缺然若惧,恐类於夸多门靡者之所为。"
    二马又好结交文士,曾与全祖望、金农、厉鹗等结为"邗江吟社",尤与全祖望交好。马氏藏书楼饮誉东南,得全祖望之助甚多。当时,全祖望往来南北,路过扬州时,常留宿在丛书楼,是时马氏兄弟"必问近来得未见之书几何,其中闻而未得者几何,其有闻而未得者几何",并随即根据全祖望所述记下书目,而后或借抄、或转购,穷年累月,乐此不被。兄弟俩凡得异本,也必出示请全祖望鉴赏,若得全氏论定,即举洒相庆。二马又喜刻书。阮元《淮海英灵集》:"秋玉生平勤学好客,酷爱典籍,有未见书,必重价购之。世人愿见之书,如《经义考》之类,不惜千百金付梓。"又据李斗《杨州画舫录》载:马氏小玲珑山馆常举行诗文洒会,每次诗成即付诸葛亮梨枣。其速度之快,甚於现代出版业,据说"三日内尚可改易重刻,出日遍送城中矣"。小玲珑山馆还刻有《说文》、《玉篇》、《广韵》、《字鉴》及诗文集若干种,又曾为朱彝尊续刻《经义考》后一百二十卷,可算扬州家营出版中重要的一家。


藏书印:
    1、马日璐
    2、马日璐藏本
   

 

1.


 2.

 

国学网站,版权专有;引用转载,注明出处;肆意盗用,即为侵权。
web@guoxue.com web@guoxue.com 010-62917824