wwww.guoxue.com
   
出行参考
气预报
国学网站 — 新书介绍 _--江南佛教史

严耀中 著


严耀中先生:

1947年生,上海师大历史系教授、人文学院副院长,中国唐史学会理事、上海市史学会理事、著述有:《北魏前期政治制度》、《中国宗教与生存哲学》、《汉传密教》等专著及《魏晋南北朝佃客辨》 、《麴氏高昌时期的孝经与孝的观念》、《朱熹与密庵》、《唐代江南的淫词与佛教》50余篇。

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

媒介与国学
 
版权所有 北京国学时代文化传播有限公司 Copyright? 2000
国学网站,版权专有;引用转载,注明出处;肆意盗用,即为侵权。